Poznański Rower Miejski

Download the mobile app

Bike locations

Pricing

20zł
Initial fee

Minimalna kwota uprawniająca do wypożyczenia roweru: 20zł

0zł
From 1 to 20 minutes

2zł
First rental hour

(21-60 minutes)

4zł
Second rental hour

PEKA pricing

20zł
Initial fee

0zł
From 1 to 30 minutes

1zł
First hour

(31-60 minutes)

2zł
Second rental hour

4zł
Every next hour

 Download the mobile app

Download the mobile app

News