Komunikat

Komunikat
11.03.2020

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem na świecie, Nextbike przyłącza się do  zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, dzięki którym można zmniejszyć ryzyko zakażenia się.

Należy przede wszystkim unikać bliskiego kontaktu z osobami z objawami choroby (gorączka, kaszel), często myć ręce z użyciem środków do odkażania na bazie alkoholu lub mydła i wody. Profilaktycznie unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust, by nie przenieść patogenu na siebie.

Więcej zaleceń: http://www.psse-poznan.pl/