Przypisanie karty zbliżeniowej RFID

Instrukcja połączenia z Kontem Użytkownika Systemu Poznański Rower Miejski (PRM) karty zbliżeniowej RFID (karta bezstykowa zgodna ze standardem ISO/IEC 14443, a w szczególności MIFARE Classic 1k 4b nUID).
W celu usprawnienia procesu wypożyczenia roweru, Użytkownik PRM może do swojego konta przypisać kartę RFID (np. kartę PEKA czy Elektroniczną Legitymację Studencką
a także większość kart płatniczych).
Kartę RFID można powiązać z kontem na cztery sposoby, przez:

 1. Stronę internetową www.poznanskirower.pl – wymagana jest znajomość UID karty RFID
  Sposób postępowania:
  – należy zalogować się do konta na stronie,
  – w menu wybrać zakładkę „Karta zbliżeniowa”,
  – następnie wpisać UID karty wybrać przycisk „Dodaj”,
 2. – UID karty będzie widoczny w zakładce „Karta zbliżeniowa”.

 1. Aplikację mobilną PRM – brak konieczności znajomości UID karty RFID
  Sposób postępowania:
  – należy wypożyczyć rower,
  – należy zalogować się do konta w aplikacji,
  – w menu wybrać zakładkę „Karta zbliżeniowa”,
  – następnie należy wybrać w aplikacji opcję „Użyj czytnika RFID na rowerze”
  i zbliżyć kartę RFID do czytnika na tylnym błotniku roweru standardowego
  lub elektrycznego,
  – pojawi się komunikat o pomyślnym dodaniu karty a jej numer będzie widoczny
  w zakładce „Karta zbliżeniowa”.
 1. Terminal
  Sposób postępowania:
  – należy zalogować się do konta na terminalu,
  – następnie w wyznaczone na terminalu miejsce przyłożyć kartę RFID.
 1. Komputer pokładowy na rowerze PRM4G
  Sposób postępowania:
  – wystarczy zbliżyć kartę RFID do czytnika na tylnym błotniku roweru,
  – jeśli ekran na komputerze jest wygaszony, należy wybrać przycisk „Ok”
  – ostatnim etapem jest zalogowanie się do konta przez komputer pokładowy,
  tj. wprowadzenie na nim numeru telefonu i kodu PIN.

Po dodaniu karty RFID do konta, wypożyczenie roweru będzie możliwe, gdy Użytkownik zbliży kartę do czytnika na rowerze PRM4G. W przypadku rowerów PRM3G wystarczy wybrać na terminalu opcję  „WYPOŻYCZ”, przyłożyć kartę RFID do czytnika na terminalu oraz wpisać na nim numer roweru PRM3G.